คู่มือสอบนักบัญชี การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31540

270฿

รหัสสินค้า: KP-31540 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบัญชี การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31540
สารบัญ

*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                    
*การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                                                        
*การวิเคราะห์รายการในงบการเงิน                                                                                   
*การบัญชีต้นทุน                                                                                                        
*การจัดทำบัญชีตามความรับผิดชอบ                                                                                 
*ต้นทุนมาตรฐาน                                                                                                       
*การจำแนกต้นทุน (การวิเคราะห์พฤตกรรมต้นทุน)                                                                
*จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                          
*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               
*เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 5.