คู่มือสอบนักบัญชี 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบัญชี 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                      
*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                              
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                     
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                     
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                         
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                    
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                    
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                      
*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                    
*เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์