คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30680

260฿

รหัสสินค้า: KP-30680 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30680
สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                             
*ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลระบบประปา                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                        
*เครื่องสูบน้ำ                                                                                                 
*เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                            
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                          
*การใช้งานโปรแกรม Auto CAD                                                                                    -แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                       -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 5.