คู่มือสอบนักระบบคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30277

270฿

รหัสสินค้า: KP-30277 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักระบบคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30277
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา                                                                                                    
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                  
*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                     -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                  
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       
*ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                    -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                                 -จาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม