เคล็ดลับข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ทุกระดับ ออกใหม่ปี 2561 BC-30055

270฿

รหัสสินค้า: KP-30055 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

เคล็ดลับข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ทุกระดับ ออกใหม่ปี 2561 BC-30055
สารบัญ
-อุปมาอุปไมย -อนุกรม -ตรรกศาสตร์ -เงื่อนไขภาษา -เงื่อนไขสัญลักษณ์ -การอ่านข้อมูลจากตาราง -คณิตศาสตร์ทั่วไป -การเขียนภาษาให้ถูกต้อง -การเติมคำในช่องว่าง -การเรียงลำดับ -การอ่านบทความสั้น -การอ่านบทความยาว -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.