กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -19 ต.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -19 ต.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปเพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team: ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ทดแทนอัตราว่างและที่จะว่างต่อไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
จำนวน 19 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430-13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT)
จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ เพื่อทดแทนอัตราว่างและที่จะว่างต่อไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน
จำนวน 11 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430-13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 20 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280-13,800 บาท

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวน 20 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,430-13,800 บาท

ตำแหน่ง: รวม81อัตรา,พนักงานนโยบายและผนงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานประจำสำนักงาน,(พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยERT)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 19 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย