มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ต.ค. -26 ต.ค. 2561 รวม 85 อัตรา

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ต.ค. -26 ต.ค. 2561 รวม 85 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 7 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักวิชาการศึกษา
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราค่าจ้าง 18,000-21,000 บาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

บุคลากร
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

วิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์
จำนวน 62 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาอก/โท
อัตราค่าจ้าง 22,750-33,600 บาท

ตำแหน่ง: รวม85อัตรา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักตรวจสอบภายใน,บุคลากร,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า,อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 85
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่กองบรหารงานบุคคล และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 – 26 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ