มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2561 รวม 37 อัตรา

“มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2561 รวม 37 อัตรา

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเ็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ระดับ ปวส.

 1. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา

ระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี

 1. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี

 1. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 2. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 4. นักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. นักบริหารการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 6. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 7. วิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 2 อัตรา
 8. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 9. นักบริหารการเงิน จำนวน 4 อัตรา
 10. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท

 1. นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 6. นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 8. นักฝึกอบรมและการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักเทคโนโลยีการศึกษา,นักบริหารการศึกษา,นักบริหารงานทั่วไป,วิศวกร,สถาปนิก,นักบริหารการเงิน,นักพัสดุ,นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ,นักบริหารงานบุคคล,นักพัฒนาการศึกษา,นักคอมพิวเตอร์,นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักบรรณสารสนเทศ,นักฝึกอบรมและการศึกษา,นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี