มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562

“มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักบริหารงานบุคคล

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ตำแหน่ง: นักบริหารงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล์ recruit@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อ “สมัครงานนักบริหารงานบุคคล” มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 – 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี