กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -10 ต.ค. 2561 รวม 129 อัตรา

“กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -10 ต.ค. 2561 รวม 129 อัตรา

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ

*
*
*กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3
*
*
*

เปิดรับสมัครชายไทย ใจกล้า ร่างกายแข็งแรง อายุระหว่าง 18-25 ปี (พ.ศ.2536 – 2543) เพื่อคัดเลือกมาเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 29 จำนวน 129 นาย

เอกสารการรับสมัคร ดังนี้
1 สำเนาทะเบียบบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3 สำเนา สด.9 หรือ สด.43
4 สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม(ถ้ามี)
5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ ตนเอง(ถ้ามี)
6 สำเนาใบมรณะ บิดา มารดา (ถ้ามี)
7 สำเนาใบสมรส (ถ้ามี)
8 สำเนาวุฒิการศึกษา
9 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

*
*
*ข้อ 1-8 สำเนาอย่างละ 1 ชุด
*
*
*

ตำแหน่ง: ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุนที่29,จำนวน129นาย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 129
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 10 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036412668

ต่อ 37724, 37725

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองพันจู่โจม