สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-7 ส.ค. 2561

“สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-7 ส.ค. 2561

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี)

พนักงานกองอากาศยานขนส่ง ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองอากาศยานทั่วไป ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

พนักงานกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารกลาง

พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน

พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย

พนักงานกองกฎหมายเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายกฎหมาย

พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกฎหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานกองอากาศยานขนส่ง,พนักงานกองตรวจการปฏิบัติการอากาศยานต่างประเทศ,พนักงานกองอากาศยานทั่วไป,พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ,พนักงานกองพัฒนามาตรฐานและข้อบังคับ,พนักงานกองตรวจสอบผู้ดำเนินการเดินอากาศ,พนักงานกองตรวจสอบอากาศยาน,พนักงานกองทะเบียนอากาศยาน,พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานหน่วยซ่อมบำรุง,พนักงานกองตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานและผลิตภัณฑ์ด้านการบิน,พนักงานบริหารทั่วไป,พนักงานกองสื่อสารองค์กร,พนักงานกองเศรษฐกิจการบิน,พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย,พนักงานกองกฎหมายเศรษฐกิจการบิน,พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (วงเล็บมุมซอง) ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2561 – 7 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย