สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ 14 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 72 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ 14 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 72 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 19 ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 72 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็ฯพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 19 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 72 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
จำนวน 49 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  • ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน จำนวน 4 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกสังคม จำนวน 3 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยครู เอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยชีวิตคน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

ตำแหน่ง นักการ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง: รวม72อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยชีวิตคน,พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ,พนักงานขับรถยนต์,คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,ภารโรง,คนงานประจำรถบรรทุกขยะ,นักการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 72
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.03867430

ต่อ 711

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ระยอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น