องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -31 มี.ค. 2561

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -31 มี.ค. 2561

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบ

องค์การสะพานปลามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิบริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสคร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ (ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุม มาแสดง ดังนี้

ใบปริญญาบัตร
ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript)
หลักฐานแสดงความสามารถ/ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
ทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชน
ใบสำคัญทางทหาร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่าบริหารและพัฒนาองค์กร ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน๓
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-15,890
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ องค์การสะพานปลา :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 31 มี.ค. 2561


ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสะพานปลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา

Scroll to Top