สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครั้งที่ 3/2561

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เศรษฐกร (ปริญญาโท)
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 17500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 17500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
ค่าจ้าง 15,000  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

พนักงานบริการ (ม.6 หรือ ปวช.)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.  มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยงและจัดสถานที่เป็นต้น
3. มีจิตบริการ

พนักงานขับรถยนต์ (ม.6  หรือ ปวช.)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายและมีทักษะในการขับรถยนต์ได้หลายประเภท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา
*,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Scroll to Top