โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2561 รวม 55 อัตรา

“โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 14 มี.ค. -20 มี.ค. 2561 รวม 55 อัตรา

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
[หลักสูตร 3 ปี] ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น จำนวน 55 คน

โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ.
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไลน์) ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงานผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐฯ และ
ปรับระดับเป็นวิศวกรไฟฟ้า ของ กฟภ. ต่อไป

กำหนดการรับสมัคร

 • จำหน่ายใบสมัคร : 20 ก.พ. 61 – 20 มี.ค. 61
 • รับสมัคร : 14 – 20 มี.ค. 61
 • สอบข้อเขียน : 31 มี.ค. 61
  * (คณิต, วิทย์, อังกฤษ)
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน : 9 เม.ย. 61
 • ทดสอบสมรรถภาพ : 11 เม.ย. 61
 • ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 12 เม.ย. 61
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค : 18-20 เม.ย. 61
 • ประกาศผลสอบ : 4 พ.ค. 61
 • เปิดภาคเรียนที่ 1 : 16 พ.ค. 61

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2544 ถึง 31 มี.ค. 2546 เท่านั้น
 • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
 • จบชั้นม.3(หรือเทียบเท่า)ในปีการศึกษา2559ที่ผ่านการเรียน รด. ปี1 หรือ จบชั้นม.3(หรือเทียบเท่า)ในปีการศึกษา2560 
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
 • รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
 • คะแนนเฉลั้ยนสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
 • ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครของ รรช.
 • [ม.3] ใบรับรองจาก รร. เดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
 • [ม.4] ปพ.1(ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายที่อัดครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชนิด ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครด้วย

*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจากคู่มือการรับสมัครคัดเลือก จำหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น

สอบถามได้ที่เพจ รรช หรือ ติดต่อ 02-590-5596 , 02-590-5598

ตำแหน่ง: นักเรียนเข้าศึกษาต่อ[หลักสูตร3ปี]ปีการศึกษา2561
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Scroll to Top