การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2561

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2561

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง

พนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริหารค่าภาระเงินสด สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการบัญชี

จำนวน  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจึงจะสามารถขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานสังกัดอื่นได้

วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจำนวนเงิน 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทำการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2269-5430 และ 0-2269-5437 ในวันและเวลาราชการ

สมัครสอบด้วยตนเอง

 1. ซื้อใบสมัครสอบได้ที่กองจัดการเงิน สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 3 อาคารสำนักงานการท่าเรือฯ ในราคาใบละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. มาสมัครสอบด้วยตนเองที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารการท่าเรือฯ ระหว่างเวลา 08.30-12.00 และ เวลา 13.00-15.00 น.
 3. ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตำแหน่งละ 270 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่าย (ใบเหลือง) หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ) ที่ใช้ในการสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  5. หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาย
  6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 5. ผู้สมัครที่แจ้ง หรือใช้เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,410-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Scroll to Top