กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ก.พ. 2561 รวม 200 อัตรา

“กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ก.พ. 2561 รวม 200 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พงศ.2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะได้นำความรู้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรนายอำเภอ” ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นกำลังคนคุณภาพของกรมการปกครอง รองรับการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติงานตามนโยบายของรัฐบาลและในมิติงานตามอำนาจหน้าที่ กรมการปกครองจึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นประกอบด้วย

1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จำนวนรุ่นละ 95 คน รวม 190 คน

2. ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น จำนวนรุ่นละ 5 คน รวม 10 คน

ตำแหน่ง: ฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการปกครอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการปกครอง

Scroll to Top