กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -30 มี.ค. 2561

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -30 มี.ค. 2561

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพลศึกษาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 2 อัตรา กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมพลศึกษา

Scroll to Top