สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 2561 รวม 43 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 2561 รวม 43 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

– ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยครู

1.5.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

1.5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา

1.5.3 สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

1.5.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1.5.5 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

1.5.6 สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

1.7 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

1.8 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

1.9 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

1.10 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน

1.10.1 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

1.10.2 ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

1.10.3 ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

– ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งพนักงานวิทยุ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ) จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งพนักงานขับเรือยนต์ (เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์) จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์) จำนวน 2 อัตรา

3. การรับสมัคร

3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยืนใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076210104

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,บุคลากรสนับสนุนการสอน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top