กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 15 ม.ค. -15 ก.พ. 2561

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 15 ม.ค. -15 ก.พ. 2561

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

 

กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์รับสมัคร จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำเเหน่ง พนักงานรับสายโทรศัพท์  จำนวน 2 อัตรา

อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท  ผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลืกในตำเเหน่งดังกล่าวและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่  กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนกองตรวจการขนส่งทางบก

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8888 ต่อ 3000 ในวันและเวลาราชการ

โดยหลักฐานที่ต้องยื่น มีดังนี้ 

       (1) สำเนาทะเบียนบ้าน

       (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

       (3) สำเนาแสดงผลการเรียน หรือสำเนาวุฒิการศึกษา

       (4) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร

(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน   6 เดือน นับถึงวันประกาศรับสมัคร จำนวน…3…รูป

       (6) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร

      (7) ใบเกณฑ์ทหาร (สด.9) (ถ้ามี)

 

       (8) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เเละประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

ตำแหน่ง: พนักงานรับสายโทรศัพท์สายด่วน1584
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ก.พ. 2561
สอบวันที่: 19 ก.พ. 2561
ประกาศผลสอบ: 21 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการขนส่งทางบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก

Scroll to Top