สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 ก.พ. 2561 รวม 11 อัตรา

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 ก.พ. 2561 รวม 11 อัตรา

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแนห่งนพักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี และด้านคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

1. ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ (สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

1.1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี จำนวน 6 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

2.2.1 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี

2.2.2 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

2.2.3 ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

วิธีการรับสมัครสอบและ วัน เวลา ที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022718000 ต่อ 3204 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.

Scroll to Top