กกพ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ม.ค. 2561 รวม 13 อัตรา

“กกพ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ม.ค. 2561 รวม 13 อัตรา

กกพ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 13 และ ข้อ 91 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็ฯลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สายงานที่จะจ้าง จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1.1 สายงานกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 4 อัตรา

1.2 สายงานกฎหมาย จำนวน  2 อัตรา

1.3 สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

1.4 สายงานภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา

1.5 สายงานสนับสนุนองค์กร จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งที่จะจ้าง

ลูกจ้าง (พนักงานช่วยอำนวยการ)

3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร

5.1 แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์

5.2 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ตำแหน่ง: สายงานกำกับกิจการพลังงาน,สายงานกฎหมาย,สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,สายงานภูมิภาค,สายงานสนับสนุนองค์กร
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กกพ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กกพ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กกพ.

Scroll to Top