กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ม.ค. 2561 รวม 17 อัตรา

“กกพ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ม.ค. 2561 รวม 17 อัตรา

กกพ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และ ข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ.2551 สำนักงาน กกพ. จึงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สายงานและตำแหน่งงานที่รับสมัคร จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

1.1 สายงานด้านการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 2 อัตรา

1.2 สายงานด้านกฎหมาย จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1.3 สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 3 อัตรา

1.4 สายงานสนับสนุนองค์กร จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1.5 สายงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 3 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัคร

4.1 แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้สมครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงาน กกพ. เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 19  ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กกพ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กกพ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กกพ.

Scroll to Top