รวมแนวข้อสอบ นายร้อย ตำรวจสายป้องกันปราบปราม 1500 ข้อ เล่ม 1

370฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
ส่วนที่
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
ภาคผนวก
เพิ่มแนวข้อสอบจากคำพิพากษาฎีกาใหม่ และกฎหมายที่แก้ไขใหม่ (ท้ายเล่ม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง