กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • การประสานงาน
 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล
 • ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมและประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ ชุดที่ 1 (เฉลยแนวคำตอบ)
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ ชุดที่ 2 (เฉลยแนวคำตอบ)
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ ชุดที่ 3 (เฉลยแนวคำตอบ)
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ ชุดที่ 4 (เฉลยแนวคำตอบ)
 • แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชุดที่ 5 (เฉลยคำตอบ)
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ ชุดที่ 6 (เฉลยคำตอบ)
 • แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ (เฉลยคำตอบ)
 • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ