KP-2012 สอบท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียด

152฿

คำอธิบาย

KP-2012   สอบท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียด

 

 

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 160 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 160 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม