KP-2005 คู่มือ เตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.) ล่าสุด 2560

247฿

คำอธิบาย

KP-2005    คู่มือ เตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.) ล่าสุด 2560

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 316 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย อุดม สุขทอง