KP-1938 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุป+ข้อสอบ นิติกร พนักงานกองทุนยุติธรรม ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1938  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  สรุป+ข้อสอบ นิติกร  พนักงานกองทุนยุติธรรม ใหม่ล่าสุด

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 237 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต