KP-1905 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ใหม่ล่าสุด

257฿

คำอธิบาย

KP-1905   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)  ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 261 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 270 บาท

จัดทำโดย SP ACADEMY