KP-1505 กรมสรรพากร สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1505   กรมสรรพากร  สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 243 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADMY