คู่มือเตรียมสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.  (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2557
จำนวน: 300 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

 

ราคา 260 บาท