SP-344 คู่มือสอบเข้า นักเรียนนายร้อยตำรวจ หญิง วุฒิ ม.6 สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-344 คู่มือสอบเข้า นักเรียนนายร้อยตำรวจ หญิง วุฒิ ม.6 สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
วิชาคณิตศาสตร์
– เซต
– ปฏิบัติการของเซต
– การใช้เหตุผล
– จำนวนจริง
– การแก้สมการ
– ความสัมพันธ์
– โดเมนและเรนจ์
– อินเวอร์สของตรีโกณฯ
– ความน่าจะเป็น
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ คณิตศาสตร์
– ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
– การเคลื่อนที่แนวตรง
– แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่
– งานและพลังงาน
– การชนและโมเมนดัม
– การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
– การเคลื่อนที่แบบหมุน
– ของไหล
– ปรากฎการณ์คลื่น
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
– เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (เคมี)
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ภาษาไทย

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY