รวมข้อสอบ 600 ข้อ นายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ อธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุด 60

180฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 600 ข้อ นายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ อธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุด 60

สารบัญ
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การรับสมัครฯ
• รวมข้อสอบ 600ข้อ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารชั้นสประทวน กองทัพอากาศ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้เบื้องต้นด้าน IT
– การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ