SP-265 คู่มือเตรียมสอบราชการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี ใหม่ล่าสุด

200฿

คำอธิบาย

SP-265 คู่มือเตรียมสอบราชการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. วุฒิป.ตรี ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรียงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
– ความรู้พื้นฐานการพัฒนาชุมชน
– แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
– วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
เทคนิควิธีการศึกษาชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงาน
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY