SP-242 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ วุฒิ. ป.ตรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุป+ข้อสอบล่าสุด

230฿

คำอธิบาย

SP-242 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ วุฒิ. ป.ตรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– การกระทำของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลกและไทย
– บทบาทองค์การพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลกและไทย
– การจัดการสิ่งแวดล้อมไทย
– การแก้ปัญหาทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
– กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
– โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการจัดการทรัพยากร
– ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
– การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– เฉลยข้อสอบ
– การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY