SP-211 คู่มือสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

250฿

SP-211 คู่มือสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
– ประวัติความเป็นมา
– ภารกิจ
– ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมธนารักษ์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินตามกฎหมายที่ดิน
– การตรวจสอบที่ดินและเอกสารสิทธิ์
– เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทต่างๆ
– ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุดตามกฎหมายอาคารชุด
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538
– ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
– กระบวนการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล
– แนวข้อสอบ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top