GB-187สรุป+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน วุฒิ ปวส.

280฿

GB-187 สรุป+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน วุฒิ ปวส.

สรุป+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน วุฒิ ปวส.

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
จำนวน: 253 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top