คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

สารบัญ

ภาค คณิตศาสตร์

– ความสามารถด้านเหตุผล

– ความสามารถด้านตัวเลข

– ความสามารถทางด้านภาษา ภาค ภาษาไทย

1. การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

2. การใช้คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ

3. การใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

4. การอ่าน

5. การสะกดคำ ฯ

Scroll to Top