คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ

300฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ

 

ตรงทุกประเด็น+เน้นทุกเนื้อหา+ยอดขายอันดับ 1 ชุดปรับปรุงล่าสุดประกอบด้วย ข้อสอบปีล่าสุด เหมาะสำหรับสอบทุกระดับชั้น

ผู้เขียน ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต