SG-133 คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

300฿

SG-133 คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ประกอบด้วยข้อสอบ ปีล่าสุด เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ

ผู้เขียน ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต (เป้)

สารบัญ

1. คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบภาค ก ก.พ.

2. คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. 3-4 ชุดที่ 1

3. คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. 3-4 ชุดที่ 2

4. คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. 3-4 ชุดที่ 3

5. คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. 3-4 ชุดที่ 4

6. คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. 3-4 ชุดที่ 5

7. คลังข้อสอบ ภาค ก ก.พ. 1-2 ชุดที่ 1

8. โจทย์คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

9. แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

 

Scroll to Top