KTS-127 อธิบายสาระสำคัญภาษาอังกฤษพร้อมแนวข้อสอบ 200ข้อ ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 60

175฿

KTS-127 อธิบายสาระสำคัญภาษาอังกฤษพร้อมแนวข้อสอบ 200ข้อ ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 60

อธิบายสาระสำคัญภาษาอังกฤษพร้อมแนวข้อสอบ 200ข้อ ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 60

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
จำนวน: 171 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 175 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top