KTS-126 รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 220 ข้อ ภาค ก. ป.ตรี ก.พ. อธิบายเฉลยละเอียด ประจำปี 2560

220฿

KTS-126 รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 220 ข้อ ภาค ก. ป.ตรี ก.พ. อธิบายเฉลยละเอียด ประจำปี 2560

รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 220 ข้อ ภาค ก. ป.ตรี ก.พ. อธิบายเฉลยละเอียด ประจำปี 2560

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
จำนวน: 230 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

 

Scroll to Top