คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ดนตรีไทย

230฿

คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ดนตรีไทย

สารบัญ
– ประวัติดนตรีไทย
– เครื่องดนตรีไทย
– ลักษณะการผสมวงดนตรีไทย
– เครื่องดนตรีพื้นเมือง
– ตัวอย่างแนวข้อสอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง
– การขับร้อง
– ความไพเราะของดนตรี
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ เอกดนตรี
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ เอกดนตรี
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ เอกดนตรี
– ประเภทของวงดนตรี
– องค์ประกอบดนตรีไทย
– วิวัฒนาการทางดนตรี
– ตัวอย่างแนวข้อสอ วิวัฒนาการทางดนตรี

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top