,

เจาะข้อสอบ 1500 ข้อ ก.พ. ปวช. ปวส. ล่าสุด60

229฿

เจาะข้อสอบ 1500 ข้อ ก.พ. ปวช. ปวส. ล่าสุด60

สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
– อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– การวิเคราะห์ข้อมูล : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ – สรุปสูตร -พร้อมแนวข้อสอบ
• ความสามารถด้านเหตุผล
– อุปมา – อุปไมย : สรุปวิธีคิด – พร้อมแนวข้อสอบ
– ตรรกศาสตร์ – สรุปเหตผลเชิงตรรกะ : สรุปหลักการ – พร้อมแนวข้อสอบ
– เงื่อนไขภาษา – สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด – พร้อมแนวข้อสอบ
– เงื่อนไขสัญลักษณ์ – สรุปความจากสัญลักษณ์ – พร้อมแนวข้อสอบ

 

วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
– สรุปหลักการคิด – แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด – แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
• การใช้ภาษา
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบ – แบบที่ 1
แนวข้อสอบ – แบบที่ 2
– ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แนวข้อสอบการเติมคำ-การใช้กลุ่มคำ
– รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
– รวมแนวข้อสอบวิเคาระภาพ
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
– แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
– สรุป+ แนวข้อสอบ – Reading
– แนวข้อสอบ – Vocabulary
– แนวข้อสอบ – Structure Sentence
– สรุป – หัวใจไวยากรณ์ – ประเด็นสำคัญ
– แนวข้อสอบ – Grammar
– แนวข้อสอบ – Conversation

ราคา 229 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G

Scroll to Top