,

เจาะข้อสอบ 1,700 ข้อ ก.พ. ป.ตรี เตรียมสอบปี 60 ทุกระดับ ครบ 3 วิชา

229฿

สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
– อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– การวิเคราะห์ข้อมูล : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
– คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ – สรุปสูตร -พร้อมแนวข้อสอบ
– การวิเคราะห์สดมภ์ : สรุปวิธีคิด – แก้โจทย์ – พร้อมแนวข้อสอบ

• ความสามารถด้านเหตุผล
– อุปมา – อุปไมย : สรุปวิธีคิด – พร้อมแนวข้อสอบ
– ตรรกศาสตร์ – สรุปเหตผลเชิงตรรกะ : สรุปหลักการ – พร้อมแนวข้อสอบ
– เงื่อนไขภาษา – สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด – พร้อมแนวข้อสอบ
– เงื่อนไขสัญลักษณ์ – สรุปความจากสัญลักษณ์ – พร้อมแนวข้อสอบ

 
วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
– สรุปหลักการคิด – แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด – แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว

• การใช้ภาษา
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบ – แบบที่ 1
แนวข้อสอบ – แบบที่ 2
– ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แนวข้อสอบการเติมคำ-การใช้กลุ่มคำ
– รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
– รวมแนวข้อสอบวิเคาระภาพ

 

 

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
– แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
– สรุป+ แนวข้อสอบ – Reading
– แนวข้อสอบ – Vocabulary
– แนวข้อสอบ – Structure Sentence
– สรุป – หัวใจไวยากรณ์ – ประเด็นสำคัญ
– แนวข้อสอบ – Grammar
– แนวข้อสอบ – Conversation

 

ราคา 229 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G

Scroll to Top