BC-7103 รู้ทันเหตุการณปัจจุบัน อัพเดทเดือนมีนาคม 2560 นี้ล่าสุด

180฿

คำอธิบาย

ฺBC-7103  รู้ทันเหตุการณปัจจุบัน อัพเดทเดือนมีนาคม 2560 นี้ล่าสุด


* สรุปข่าวเด่นในรอบปี 2560 ชุดที่ 1

*
สรุปข่าวเด่นในรอบปี 2560 ชุดที่  2                                                                                               

                  –  ดีเอสไอ เชื่อ “ธัมมชโย”  ยังอยู่ในวัด

                  –  “บิ๊กตู่” ยอมถอยโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

                  –  “บีกตู่” ใช้ ม.44 ปลด “ผู้ว่าฯบอร์ด รฟท”

                  –  กรมการค้าต่างประเทศ ส่งหนังสือมอบอำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์ “บุญทรง”  …..

                  –  ศาลฎีกาลดโทษจำคุก “สมยศ”  …..

                  –  สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาทให้ประชาชนมีศีล-สมาธิ-ปัญญา ….

                  –  “บิ๊กตู่” ใช้ ม.44ให้ “วัดธรรมกาย”  เป็นพื้นที่ควบคุม…..

                  …………….และอื่น ๆ 

*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรู้รอบตัว


*
  ประชาคมอาเซียน

  
*
  สหประชาชาติ

  
*
   ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

 
*
  ที่สุดของไทย

 
*
  แนวข้อสอบภาคสนาม

 
*
Ÿ  แนวข้อสอบรวมชุดที่  1

  
*
Ÿ  แนวข้อสอบรวมชุดที่  2