Sale!

ฺBC-6700 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง

Original price was: 250฿.Current price is: 225฿.

เจาะข้อสอบตามกำหนดในการสอบ

ฺBC-6700  คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดสอบ

«   ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  «  ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
                                                            

 «  โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย

 «  โจทย์อุปมาอุปมัย                              

 «  เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

 «  เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก

 «  เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม

 «   เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง

 «  แนวข้อสอบการอ่านคำ

 «  แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด  และเขียนผิด

 «  แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ

 «  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ

 «  มิติสัมพันธ์

 «  การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 «  การวัดบุคลิกภาพ

Scroll to Top