Sale!

BC-6595 พิชิตข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม.

Original price was: 270฿.Current price is: 243฿.

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทั้งเล่ม

BC-6595  พิชิตข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม.

ประกอบด้วยสรุปเนื้อหา และเจาะข้อสอบเป็นส่วนใหญ่ทั้งเล่ม

Ø สรุปประเด็นสำคัญตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล                

Ø เจาะข้อสอบชุดที่  1.

Ø เจาะข้อสอบชุดที่ 2.

Ø เจาะข้อสอบชุดที่ 3.

Ø เจาะข้อสอบชุดที่ 4.

Ø เจาะข้อสอบชุดที่ 5.

Ø เจาะข้อสอบชุดที่ 6.

Ø เจาะข้อสอบชุดที่  7                  

Ø รวมแนวข้อสอบชุดพิเศษ

Scroll to Top