ฺBC-3679 เจาะข้อสอบ ธกส ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

250฿

ฺBC-3679 เจาะข้อสอบ ธกส ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

รหัสสินค้า: หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

BC-3679
เจาะข้อสอบ ธ.ก.ส.
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ


เจาะข้อสอบทั้งเล่ม ที่เกี่ยวข้องกับที่่กำหนดในการสอบ


ประกอบด้วย

– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับหลักการบริหารเบื้องต้น
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับจริยะรรมและจรรยาบรรณ
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการตลาด
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสินเชื่อเกษตร
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
– เจาะขอสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสรของ ธ.ก.ส. และทางการเงิน การบัญชี
– เจาะข้อสอบเพ่ิมเติมกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
– เจาะขอสอบเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– เจาะขอสอบเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
– เจาะข้อสอบภาคสนามจริง การบัญขี
– เจาะข้อสอบภาคสนามจริง การตลาด สินเชื่อ เศรษฐศาสตร์ การเงินลแะงบประมาณ
– เจาะข้อสอบองค์การสมัยใหม่ การบริหารและการจัดการ ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบ ชุดที่่ 2
– เจาะขอสอบ ชุดที่ 3
– เจาะขอสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไปทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
– เจาะข้อสอบเพิ่มเติมกรพัฒนาชนบทและชุมชน ธรรมาภิบาล
– เจาะข้อสอบรวม 2 ชุด

ราคา พิเศษ 250 บาท


จัดทำโดย….. สถาบัน The Best Center