BC-5925 คู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

200฿

เจาะความรู้และสรุปเหตุการณ์ฮอตล่าสุด ทั้งเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่น่าสนใจ

รายละเอียด

ฺBC-5925  คู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

เจาะความรู้และสรุปเหตุการณ์ฮอตล่าสุด ทั้งเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่น่าสนใจ

*  สรุปข่าวเด่นในรอบปี
–  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรู้รอบตัว อัพเดทล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2559
*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรู้รอบตัวอัพเดทล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2559
*  สรุปข่าวย้อนหลังในปี 2559
*  ระบบภาวะเศรษฐกิจไทยวันนี้
*  การเมืองไทย
*  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
*  การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
*  วันสำคัญของไทย
*  ข่าวประเด็นร้อนล่าสุด
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ถาม-ตอบ
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่   1
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่   2